← უკან დაბრუნება

დებულება ახალგაზრდა მეცნიერთა და შემოქმედთათვის წინანდლის პრემიის” მინიჭების შესახებ

I. ზოგადი დებულებები


1. დებულება განსაზღვრავს ახალგაზრდა მეცნიერთა და შემოქმედთათვის წინანდლის პრემიის მინიჭების პირობებსა და წესს;
2. წინანდლის პრემიის” ლაურეატების გამოვლენა ხდება 8 განსაზღვრული ნომინაციების მიხედვით;
3. ლაურეატს გადაეცემა ფულადი პრემია 5 000 ლარი
4. წინანდლის პრემიაზე” ახალგაზრდა მეცნიერთა და შემოქმედთა წარდგენა ხდება ბოლო 3 წლის განმავლობაში შექმნილი ან და გამოქვეყნებული ნაშრომის/ნამუშევრის გამო მას შემდეგ, რაც მათ საკონკურსო ნაწარმოებსა თუ ნაშრომს სრულად გაეცნობა საზოგადოება.

II. კონკურსში მონაწილეობის წესები და პირობები


5. წინანდლის პრემიის” მოსაპოვებელ კონკურსში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ 18-30 წლის ახალგაზრდა მეცნიერებსა და შემოქმედებს;
6. კანდიდატურები კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად წარმოდგენილი უნდა იყვნენ განსაზღვრული ნომინაციების მიხედვით.
7. საკონკურსო ნამუშევრის წარდგენა შეუძლია როგორც თავად ავტორს ასევე კულტურულ–საგანმანათლებლო დაწესებულებებს, გამომცემლობებს, არასამთავრობო ორგანიზაციებს შესაბამისი აპლიკაციის ფორმის მიხედვით (იხ. დანართი #1).

III. “წინანდლის პრემიის” კანდიდატთა შემრჩევი კომისიებისა და ჟიურის შექმნა და მუშაობის წესი


8. წინანდლის პრემიის” ლაურეატის გამოვლენა ხდება ორ ეტაპად:
ა) პირველი ეტაპი ითვალისწინებს „წინანდლის პრემიის” სამი ნომინანტის წარდგენას თითოეულ სფეროში;
ბ) მეორე ეტაპი ითვალისწინებს დასახელებული ნომინანტებიდან ლაურეატის შერჩევას.
9. წინანდლის პრემიის” მოსაპოვებლად წარმოდგენილი კანდიდატურებიდან დარგების მიხედვით შემნილი კომისიები შეარჩევენ სამ კანდიდტს და განსახილველად გადასცემენ ჟიურის;
10. კომისიების მიერ წარდგენილ ნომინანტებს განიხილავს ჟიური და გამოავლენს თითოეულ სფეროში ერთ გამარჯვებულს;
11. კომისიებისა და ჟიურის რიცხობრივ და პერსონალურ შემადგენლობას ამტკიცებს „წინანდლის პრემიის“ საორგანიზაციო კომიტეტი;
12. დარგების მიხედვით შერჩეულ კანდიდატებს გადაეცემათ ნომინანტის სპეციალური სიგელი, ხოლო გამარჯვებული კანდიდატი ჯილდოვდება დიპლომით, პრიზითა და ფულადი პრემიით.

წინანდლის პრემიის მიღების მსურველებმა შევსებული აპლიკაცია გამოაგზავნეთ ელ-ფოსტაზე: tsinandlispremia@yahoo.com

წინანდლის პრეემის ლაურეანტები (2015 წელი)

მარიამ ხაჭვანი, კინო
მარიამ ხაჭვანი, კინო
გიო ჯანიაშვილი, მუსიკა
მარიამ ხაჭვანი, კინო
გიორგი კეკელიძე, პოეზია
მარიამ ხაჭვანი, კინო
ანინა ტეფნაძე, პროზა
მარიამ ხაჭვანი, კინო
დავით ფირცხალავა, მეცნიერება
მარიამ ხაჭვანი, კინო
ფოლკლორული ანსამბლი "ელესა", ფოლკლორი
მარიამ ხაჭვანი, კინო
ანა ჩადუნელი, სახვითი ხელოვნება
მარიამ ხაჭვანი, კინო