← უკან დაბრუნება

winandlis premia 2016

დებულება ახალგაზრდა მეცნიერთა და შემოქმედთათვის „წინანდლის პრემიის ” მინიჭების შესახებ

კონკურსის მიზანია ახალგაზრდა მეცნიერთა და შემოქმედთა პოპულარიზაცია, წახალისება და ხელშეწყობა;

I. ზოგადი დებულებები


1. დებულება განსაზღვრავს ახალგაზრდა მეცნიერთა და შემოქმედთათვის „წინანდლის პრემიის“ მინიჭების პირობებსა და წესს;
2. „წინანდლის პრემიას“ ახორციელებს საორგანიზაციო კომიტეტი;
3. წინანდლის პრემიის” ლაურეატების გამოვლენა ხდება 8 განსაზღვრული ნომინაციის მიხედვით;
4. დარგების მიხედვით შერჩეულ 3 ნომინანტს გადაეცემა სპეციალური სიგელი, ხოლო გამარჯვებული კანდიდატი ჯილდოვდება დიპლომით, პრიზითა და ფულადი პრემიით 5 000 ლარის ოდენობით;

II. კონკურსში მონაწილეობის წესები და პირობები

5. კონკურსში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ 18-30 წლის ახალგაზრდა მეცნიერებსა და შემოქმედებს;
6. საკონკურსო ნამუშევრის წარდგენა შეუძლია როგორც თავად ავტორს, ასევე კულტურულ–საგანმანათლებლო დაწესებულებებს, გამომცემლობებს, შემოქმედებით ორგანიზაციებსა და საინიციატივო ჯგუფებს, შესაბამისი სააპლიკაციო ფორმის მიხედვით (იხ.დანართი #1);
7. „წინანდლის პრემიაზე“ ახალგაზრდა მეცნიერთა და შემოქმედთა წარდგენა ხდება ბოლო 1 კალენდარული წლის განმავლობაში შექმნილი ან/და გამოქვეყნებული ნაშრომის/ნამუშევრის მიხედვით. ნომინირებამდე, წარდგენილი საკონკურსო ნამუშევარი/ნაშრომი, ცნობილი უნდა იყოს ფართო საზოგადოებისთვის;
8. საკონკურსო ნაშრომი/ნამუშევარი აპლიკაციის ფორმასთან და რეზიუმესთან (CV) ერთად, ცალკეული ნომინაციის მოთხოვნის შესაბამისად უნდა იქნას წარმოდგენილი:


9. „წინანდლის პრემიის“ ლაურეატის ნამუშევარი კონკურსში არ განიხილება;
10. „წინანდლის პრემიის“ ნომინანტებს ეძლევათ შესაძლებლობა განმეორებით მიიღონ მონაწილეობა კონკურსში;

III. „ წინანდლის პრემიის“ ნომინანტთა შემრჩევი კომისიებისა და ჟიურის შექმნისა და მუშაობის წესი

11. დარგობრივი კომისიებისა და ჟიურის შემადგენლობასა და რაოდენობას ამტკიცებს „წინანდლის პრემიის“ საორგანიზაციო კომიტეტი;
12. დარგობრივი კომისიებისა და ჟიურის რაოდენობა განისაზღვრება ნომინაციების რაოდენობიდან გამომდინარე;
13. „წინანდლის პრემიის“ ლაურეატის გამოვლენა ხდება ორ ეტაპად: 1) შემოსული კანდიდატურებიდან, საორგანიზაციო კომიტეტის მიერ დაკომპლექტებული დარგობრივი კომისია გამოავლენს სამ ნომინანტს და განსახილველად გადასცემს ჟიურის; 2) დასახელებული ნომინანტებიდან საორგანიზაციო კომიტეტის მიერ დამტკიცებული ჟიური შეარჩევს თითოეულ სფეროში ერთ გამარჯვებულს.

წინანდლის პრემიის მიღების მსურველებმა შევსებული აპლიკაცია გამოაგზავნეთ ელ-ფოსტაზე:

tsinandlispremia@yahoo.com

დავით ფირცხალავა, კინო
მარიამ ხაჭვანი, კინო
გიორგი შალიკაშვილი, სახვითი ხელოვნება
მარიამ ხაჭვანი, კინო
ზურაბ გუგუჩია, საბუნებისმეტყველო მეცნიერება
მარიამ ხაჭვანი, კინო
ანდრო ერაძე, ფოტოგრაფია
მარიამ ხაჭვანი, კინო
გიორგი ცაგარელი, მუსიკა
მარიამ ხაჭვანი, კინო
მიხეილ ჩარკვიანი, თეატრალური ხელოვნება
მარიამ ხაჭვანი, კინო
ლია ლიქოკელი, პოეზია
მარიამ ხაჭვანი, კინო
სალომე ბენიძე, პროზა
მარიამ ხაჭვანი, კინო